Støtt skolegang for barn i Bangladesh!

Hvert år blir store deler av landsbygda i Bangladesh oversvømt. Det som før var tørt land blir til en innsjø. Flommen varer opptil 6 måneder og i denne perioden blir mange barn forhindret fra å gå på skolen fordi skoleveien eller klasserommet er oversvømt. Hei Verden bygger båtskoler i flomområdene, slik at elevene kan gå på skolen hele året.

Hei Verden støtter også leksegrupper for minoritetsbarn i Bangladesh. Flere tusen barn får ikke utdanning på sitt morsmål, og har store problemer med å forstå hva som blir undervist. I leksegruppene får elevene hjelp av en lærer som snakker deres morsmål. Da forstår de mye mer av undervisningen! Barn som har droppet ut fra skolen får hjelp til å komme seg tilbake på skolebenken. 

Støtt Hei Verdens arbeid for bedre skolegang for barn i Bangladesh ved å starte din egen innsamling her: 

  1. Trykk START INNSAMLING. Klasser, skoler, familier og enkeltpersoner kan starte egne innsamlinger. Husk å få med navnet på skolen og klassen.
  2. Sett dere et mål for innsamlingen.
  3. DEL innsamlingen med venner og familie.

Les mer om Hei Verden sitt arbeid i Bangladesh her

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close