Støtt skolegang for urfolksbarn i Laos!

Halvparten av befolkningen i Laos er urfolk og lever i små landsbyer oppe i fjellene. Urfolk i Laos blir diskriminert og lever ofte i fattigdom. Det blir ikke undervist i urfolkenes eget språk på skolen, selv om dette er det eneste språket elevene forstår. Barna må hjelpe familien og jobbe fra de er små. Dette gjør at flere barn ikke går på skolen, eller slutter før de har fullført barneskolen. Når barna ikke får en utdanning blir det ekstra vanskelig å bryte ut av fattigdommen. 

I Hei Verdens prosjekt i Laos får lærerne i landsbyene dra på kurs for å bli gode lærere for barn som ikke snakker samme språk som dem. De lærer også gode metoder for å undervise flere klasser samtidig. Dette ser vi har gitt resultater, og nå går nesten alle barna i landsbyene på skolen hver dag.

Støtt Hei Verdens arbeid for bedre skolegang for urfolksbarn i Laos ved å starte din egen innsamling her: 

  1. Trykk START INNSAMLING. Klasser, skoler, familier og enkeltpersoner kan starte egne innsamlinger. Husk å få med navnet på skolen og klassen.
  2. Sett dere et mål for innsamlingen.
  3. DEL innsamlingen med venner og familie.

Les mer om Hei Verdens arbeid i Laos her.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close