Med din hjelp kan vi sørge for at barn i Bangladesh får skoleutstyr!

Hei Verden støtter tre skolesentre i Sylhet i Bangladesh. Barna som bor her tilhører ulike urfolksgrupper og har et annet morsmål enn hovedbefolkningen i landet. Mange slutter tidlig på skolen fordi de ikke forstår undervisningen som er på bengali. På skolesentrene får barna hjelp til å jobbe med skolearbeidet, på sitt eget morsmål. Nå lærer de mye mer, og færre dropper ut!

Akkurat nå er det en stor mangel på skoleutstyr på disse sentrene. Det er vanlig at flere elever må dele på en bok. Dette gjør det vanskelig for elevene å lære det de skal. I regntiden blir elevene gjennomvåte på vei til skolen, og er kalde resten av dagen. Familiene i disse områdene er veldig fattige, og har ikke råd til å kjøpe nødvendig skoleutstyr til barna. De trenger både notatbøker, blyanter, uniformer, skolesekker og paraplyer.

Med deres hjelp kan vi sørge for at barna får det skoleutstyret de trenger. Gi en julegave som kommer til nytte!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close